ONE LIFE Greatest Wine & Gastronomy in France

รับจำนวนจำกัดเพียง 24 ที่
ในราคา 179,900 บาท
07 - 16 ตุลาคม 2565

Routes

Highlight

Travel

ลียง (Lyon) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากปารีส เมืองนี้ได้รับเกียรติให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ ด้านความงามโบราณสถาน และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นด้านอาหาร GASTRONOMY CITYนีมส์ (Nimes) เมืองประวัติศาสตร์อายุหลายพันปี เมืองประวัติศาสตร์สำหรับสิ่งทอ โดยเฉพาะยีนส์ เมืองนี้มีสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น สนามกีฬาโรมันโบราณที่ตั้งอยู่กลางเมือง และ กำแพงโบราณที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13ตูลูส (Toulouse) เมืองที่มีสถาปัตยกรรมสีชมพูทั้งเมือง อาคารบ้านเรือนในเมือง จะมีความกลมกลืนของสีส้มอมชมพูกันไปทั้งเมือง โดยเฉพาะอาคารในเขตจัตุรัสเมืองเก่า ทั้งนี้ เพราะอาคารส่วนใหญ่สร้างขึ้นด้วยอิฐสีส้มอมชมพู ซึ่งผลิตจากดินเหนียวในท้องถิ่น เมืองตูลูส จึงได้รับการขนานนามว่า La Ville Rose (Pink city) เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของชาวเมือง เทศบาลเองก็ได้อนุรักษ์เอกลักษณ์นี้ไว้ ด้วยการออกเทศบัญญัติเข้มงวดทั้งสีสันและรูปแบบการก่อสร้างอาคารของเมืองบอร์โดซ์ (Bordeaux) เมืองได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2007 ในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีผู้คนอยู่อาศัย ชุมชนเมืองและย่านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ประกอบด้วย อาคารอนุรักษ์มากกว่าเมืองอื่นใดในฝรั่งเศสยกเว้นปารีส และยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องไวน์และองุ่นอีกด้วย

Gourmet

ภัตตาคารสองดาวมิชลิน (Two Michelin star restaurant)ภัตตาคารไฟน์ไดน์นิ่ง (Fine Dining Restaurant)ภัตตาคารอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในปารีส (Historic Restaurant in Paris)

You will discover also...

 
 

ปอง ดู การ์ด

ปอง ดู การ์ด สะพานส่งน้ำอันยิ่งใหญ่และสวยงาม เป็นสะพานที่สูงที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี สะพานนี้ใช้ส่งนํ้าจากเมืองอุเซส UZES มายังเมืองนีมส์ ซึ่งมีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร และสามารถส่งน้ำได้ถึง 20 ล้านลิตรต่อวัน

เมืองอาร์ล

เมืองอาร์ล หรือที่คนทั่วโลกนิยมเรียกว่า เมืองแห่งแวนโก๊ะ ศิลปินเอกชื่อก้องโลก มาอาศัยอยู่ในเมืองนี้ในช่วงปี ค.ศ 1888-1889 เขามาอยู่ที่นี่ เนื่องจากได้รับการบอกกล่าวถึงสีสันความสวยงาม ของทิวทัศน์แถบเมดิเตอร์เรเนียน

ประตูชัยฝรั่งเศส

ประตูชัยใน Montpellier ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ซุ้มประตูถูกออกแบบโดย FRANCOIS DORBAYการก่อสร้างแล้วเสร็จใน 1693 สถาปัตยกรรมการตกแต่งส่วนใหญ่จะแสดงเหตุการณ์สำคัญของพระเจ้าหลุยส์

มหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์

มหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิกที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติของฝรั่งเศส โดยในช่วงศตวรรษที่ 16 มหาวิหารได้รับความเสียหายจากสงครามศาสนาระหว่างชาวคาทอลิกและโปรเตสแตนต์เป็นอย่างมาก และในศตวรรษที่ 17 มหาวิหารได้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

เมืองการ์กาสซอนน์

เมืองประวัติศาสตร์อันเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนโรมัน แคว้นล็องก์ดอค-รูซียง ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองป้อมปราการยุคกลางที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส

ถนน เซนต์ แคทเธอรีน

ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในยุโรปเป็นถนนสายช้อปปิ้งสายหลักของเมือง ระยะทางยาว 1.2 กิโลเมตรที่เต็มไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว