1 of 7 Wonder in the World, Jordan

รับจำนวนจำกัดเพียง 28 ที่
ในราคา 109,900 บาท
7 – 15 ตุลาคม 2562

Routes

Hilights

Travel

Petra นครหินแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา หุบเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลเดดซีกับอ่าวอะกาบาในประเทศจอร์แดน แต่เดิมนั้นเป็นนครแห่งการค้าขนาดใหญ่ซึ่งต่อมาถูกละทิ้งเป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมื่อโยฮัน ลูทวิช บวร์คฮาร์ท นักสำรวจชาวสวิส เดินทางผ่านมาพบเห็นเข้าเมื่อปี พ.ศ. 2355 (ค.ศ. 1812) และได้รับลงทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยกล่าวอธิบายไว้ว่า "เป็นหนึ่งในสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ" (one of the most precious cultural properties of man's cultural heritage)Dead Sea หรือ ทะเลแห่งความตาย หนึ่งในทะลสาบที่มีความเค็มที่สุดในโลก ได้รับชื่อนี้จากโรมัน เพราะว่าทะเลสาลแห่งนี้มีความเค็มในน้ำมากจนสัตว์และพืชไม่สามารถอาศัยอยู่ในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ได้ ซึ่งความเค็มที่ทะเลสาบแห่งนี้มีนั้นมากกว่าทะเลปกติถึง 10 เท่าตัวเลยทีะเดียว อีกทั้งยังเป็นทะเลที่มีจุดพื้นดินที่ต่ำที่สุดในโลก และความเข้มข้นของเกลือในทะเลสาบแห่งนี้ ได้สร้างความมหัศจรรย์ระดับโลก โดยช่วยพยุงให้เราสามารถลอยตัวเหนือน้ำทะเลได้สบาย ไม่ต้องกลัวจมเลยทีเดียวAl-Karak เคยเป็นเมืองโบราณที่เจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงในบทบาทที่สำคัญในระหว่างสงครามครูเสด เป็นหนึ่งในปราสาทปราสาทสงครามที่ใหญ่ที่สุดใน Levant สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 และเชื่อกันว่ากษัตริย์แห่งอิสราเอลได้รับการออกแบบในเวลานั้น และออกแบบมาเพื่อให้ผู้สังเกตการณ์และกำปั้นเหล็กคอยจับตาดูพ่อค้าและนักเดินทางข้ามดินแดนระหว่าง Dead Sea, Damascus, Egypt และ Mecca ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองโบราณและดึงดูดผู้เข้าชมนับพันในแต่ละปีทะเลทรายวาดิรัม หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “หุบเขาแห่งพระจันทร์” (The Valley of the Moon) ทะเลทรายแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และมีร่องรอยของภาพเขียนฝาผนังของมนุษย์ยุคโบราณหลายจุด ที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีต และยังเป็นที่ตั้งของชาวเบดูอินโบราณเป็นชนเผ่าเร่ร่อนต้อนแพะและแกะรอบทะเลทรายเคลื่อนย้ายบ่อยและตั้งถิ่นฐานชั่วคราวเมื่อพวกเขาไป ในขณะที่บางคนยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยอยู่อย่างถาวรในรัมวิลเลจซึ่งเป็นชุมชนแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่คุ้มครอง และทะเลทรายแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในทะเลทรายที่สวยที่สุดในโลก มากกว่าเพียงแค่ทะเลแห่งเนินทรายที่รกร้างว่างเปล่าที่ได้รับการปกป้องแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนทางใต้ของจอร์แดนสร้างขึ้นด้วยหินทรายและภูเขาหินบะซอลต์ที่ยื่นออกมา

Gourmet

ชิมอาหารยุโรเปียนภายในภัตตาคารของโรงแรม 5 ดาว ณ ภัตตาคารไฟน์ไดนิ่งภัตตาคารแห่งเยรูซาเลม ภัตตาคารที่ดีที่สุดในกรุงเยรูซาเล็ม ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรับประทานสเต็กอเมริกัน พร้อมของหวานครบเครื่อง ณ ภัตตาคารสเต็กอเมริกัน

You will discover also...

 
 

Jerash

เมืองโรมันโบราณ Jerash หรือ เมืองพันเสา หรือ ปอมเปอีแห่งตะวันออก เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าถูกสร้าง ราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล

Red Sea

ทะเลแดงเป็นทะเลที่แบ่งแยกทวีปเอเชียและแอฟริกาออกจากกัน ซึ่งทะเลแถบเมืองท่าอัคคาบาจะเป็นจุดที่ 4 ดินแดนมาบรรจบกัน คือ อียิปต์ อิสราเอล จอร์แดน และซาอุดือาระเบีย

Western Wall

จุดที่สำคัญที่สุดของชาวยิวในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์ของการที่คนอิสราเอลได้หวนกลับคืนสู่แผ่นดินพันธสัญญา เป็นสักการสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของคนยิว และเป็นที่นมัสการและอธิฐานภาวนาสำหรับคนทั่วไป

The Church of the Nativity

โบสถ์พระคริสตสมภพ เป็นมหาวิหารในเมืองเบธเลเฮม รัฐปาเลสไตน์[1][2] โบสถ์นี้จักรพรรดิคอนสตันไทน์มหาราชและจักรพรรดินีเฮเลนาพระราชชนนีโปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 326 ณ จุดที่เชื่อว่าพระเยซูประสูติ สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 565 ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งในศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกในดินแดนปาเลสไตน์

Pater Noster Church

ส่วนหนึ่งของการสร้างใหม่ของโบสถ์ Eleona ของคอนสแตนติน ตั้งอยู่บนพื้นที่ดั้งเดิมในเยรูซาเล็มที่ซึ่งพระเยซูทรงสอนสาวกเกี่ยวกับคำอธิษฐานของพระเจ้า จักรพรรดิคอนสแตนตินสร้างโบสถ์บนถ้ำที่นี่ในศตวรรษที่ 4 และสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่บางส่วน โล่ในวัดมีคำอธิษฐานของพระเจ้าใน 62 ภาษา

The Brazen Serpent Monument

อนุสาวรีย์ Brazen Serpent เป็นสัญลักษณ์ของการตรึงกางเขน ที่สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวอิตาลี Giovanni Fantoni อนุสาวรีย์นี้อยู่บน ภูเขา Nebo เป็นสถานที่เชิงศาสนาที่มีความสำคัญ บนนี้สามารถมองเห็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์และทางตอนใต้ของจอร์แดนได้เป็นอย่างดี ได้มีการอธิบายในคัมภีร์ไบเบิลว่าสถานที่นี้เป็นจุดสำคัญที่โมเสสมองเห็น Promised Land of Israel และเชื่อกันว่าที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนแห่งสุดท้ายของศาสดาด้วย ยอดเขานี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับชาวคริสเตียนและมุสลิม รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านประวัติศาสตร์