Once in a Lifetime in France

Routes

Hilights

Travel

CHATEAU PAVIE โรงผลิตไวน์ตั้งอยู่ตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน Saint - Emilion ประเทศฝรั่งเศส ใช้ชื่อจากสวนผลไม้ของลูกพีช " Pavies" ในปีพ.ศ. 2555 ได้รับการจำแนกเป็นอันดับแรกของการจำแนกประเภทไวน์ Saint - Emilion เป็น Premier Grand Cru Class นับเป็นไวน์ 1 ใน 8 ที่มีชื่อเสียงที่สุดของบอร์โดซ์ Gérard Perse เศรษฐีชาวกรุงปารีสและอดีตนักปั่นจักรยานที่ขายซุปเปอร์มาร์เก็ตสองแห่งเพื่อเป็นทุนในการเข้าสู่ธุรกิจไวน์ เขาซื้อ Pavie ในปีพ.ศ.2541 มูลค่า 31 ล้านเหรียญ เขาเปลี่ยนอุปกรณ์เก่า ๆ ส่วนใหญ่สร้างเตาหมักไม้ที่ควบคุมด้วยอุณหภูมิห้องใต้ดินใหม่ จัดการระบบชลประทานใหม่ในไร่องุ่นพร้อมกับการตัดแต่งกิ่งและการเก็บเกี่ยวสีเขียวอย่างเข้มงวด



Pont Neuf แปลตรงตัวว่า " สะพานใหม่ " ซึ่งมีความหมายตรงกันข้าม เพราะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแซนที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีส โดยถูกตั้งชื่อเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างกับสะพานแบบเก่าที่มักจะมีบ้านพักอาศัยอยู่ริมสองข้างของราวสะพานในสมัยนั้น ซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกในปารีสที่ไม่ได้สร้างบ้านริมสองฝั่งของราวสะพาน และยังมีการปูถนนเพื่อป้องกันโคลน อีกทั้งยังมีป้อมขนาดเล็กทั้งสองด้าน เรียงรายเป็นช่วง ๆ เพื่อใช้เป็นที่หลีกทางของผู้ใช้ถนนยามที่มีรถม้าผ่าน



CARCASSONNE CASTLE ปราสาทที่ตั้งอยู่ภายในรั้วกำแพงเมือง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการ์กาสซอนน์ยุคกลาง ซึ่งต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ตัวเมืองแยกออกเป็นสองส่วน เมืองเก่าเมืองเก่าล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง ( CITÉ DE CARCASSONNE ) และเมืองใหม่เป็นบริเวณปริมณฑลรอบตัวเมืองเก่านั่นเองป้อมปราการยุคกลางประจำเมือง ( VILLE BASSE )



Pont du Gard ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 โดย UNESCO เป็นสะพานส่งน้ำโรมันโบราณสร้างโดยจักรวรรดิโรมัน ซึ่งสะพานนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบส่งน้ำของเมืองนีม นักประวัติศาสตร์คาดการณ์ว่าสะพานถูกสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 โดยสะพานแห่งนี้จัดเป็นสะพานส่งน้ำที่สร้างในสมัยจักรวรรดิโรมันที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง รองจากสะพานส่งน้ำแห่งเซโกเบีย

Gourmet

รับประทานอาหารระดับมิชลินสตาร์ 3 ดวง ที่รับประกันความอร่อยและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งท่านจะต้องประทับใจแน่นอน



นำท่านพบกับความอร่อยที่สุดจะคุ้มค่าแก่การแวะไปรับประทานอย่างภัตตาคารอาหารมิชลินสตาร์ 2 ดวง



สัมผัสกับภัตตาคารที่ บรรยากาศดี รสชาติเยี่ยม ที่รับรองด้วยระดับมิชลินสตาร์ 1 ดวง

You will discover also...

 
 

Fondation Vincent van Gogh Arles

มูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่อยู่ในอาร์ลส์ฝรั่งเศสที่ทุ่มเทให้กับการทำงานและมรดกของวินเซนต์แวนโก๊ะ เป้าหมายคือการสร้างและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะโดยอ้างอิงกับผลงานของ Vincent van Gogh ที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่ใช้ใน Arles และความตั้งใจที่ Van Gogh จะแสดงออกในการสร้างศูนย์สร้างสรรค์งานศิลปะและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศใน Arles

Porte du Peyrou

ซุ้มประตูที่ออกแบบโดย François Dorbay ภาพนูนต่ำนูนสูงนี้แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญสี่ประการจากรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่แสดงเป็น allegories การจับกุม นามูร์ ในช่วง สงครามของกลุ่มพันธมิตร หลุยส์ในรูปของ Hercules ถูกครองตำแหน่งโดย ชัยชนะ, การขุดคลอง Canal du Midi ที่เชื่อมโยง อ่าวบิสเคย์กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และ การยกเลิกคำสั่งของน็องต์

CATHEDRAL OF ST. JOHN

อาสนวิหารโรมันคาทอลิกที่อยู่ในระดับสูงกว่าอาสนวิหารทั่วไปหรือที่เรียกว่า primatial cathedral สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่สองอัครทูตสำคัญ คือนักบุญยอห์นผู้ให้บัพติศมาและนักบุญสเทเฟน โดยแต่แรกอาสนวิหารนี้ตั้งใจสร้างเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญสเทเฟน และให้เกียรติแก่ผู้ให้ศีลล้างบาปแก่พระองค์ด้วย นั่นคือนักบุญยอห์น จึงเป็นที่มาของชื่อทั้งสองของอาสนวิหารแห่งนี้

Basilica of Saint-Sernin

Basilica of Saint-Sernin เป็นโบสถ์ในเมือง Toulouse สร้างขึ้นในสไตล์ โรมัน ระหว่างประมาณ 1080 และ 1120 ด้วยการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้น Saint-Sernin เป็นอาคารแบบโรมันที่ใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ในยุโรป โบสถ์มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพและปริมาณของประติมากรรมแบบโรมัน ในปี พ.ศ. 2541 มหาวิหารได้ถูกเพิ่มเข้าสู่ มรดกโลกของยูเนสโก

Arena of Nîmes

อัฒจันทร์โรมันตั้งอยู่ในฝรั่งเศสเมือง Nîmes สร้างขึ้นประมาณ 70 มันถูกออกแบบในปี 1863 เพื่อใช้เป็นสนามสู้วัวกระทิง ซึ่งอัฒจันทร์นี้มีความยาว 133 เมตรกว้าง 101 เมตร สูง 21 ม. และประกอบไปด้วยสองชั้นของประตูอาคารด้านนอกแยกออกเป็น 60 ช่อง บันไดจำนวนมากและหอกลม 5 แห่งช่วยให้การไหลเวียนอากาศดีที่สุด อัฒจันทร์แห่งนี้ถือว่าเป็นอัฒจันทร์ที่เก็บรักษาไว้ที่ดีที่สุดของสมัยโรมัน

Place de la Comedie

สถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองมงต์เปลลิเย่ร์ โดยจัตุรัสนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมือง โดยบริเวณรอบ ๆ จัตุรัสประกอบไปด้วยเหล่าอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย ส่วนใจกลางจัตุรัสนั้นเป็นที่ตั้งของลานน้ำพุขนาดใหญ่ หรือที่มักเรียกกันว่า Three Graces น้ำพุแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1790 โดยปฏิมากร Etienne d Antoine